Zapisy do zerówki i szkoły podstawowej
w edukacji domowej

 W klasach 4-8 aktualnie przyjmujemy zapisy na kolejny rok szkolny, 2022/2023.
W zerówce oraz klasach 1-3 są jeszcze wolne miejsca na rok szkolny 2021/2022.

Aby zapisać dziecko do szkoły Maranatha należy w pierwszej kolejności przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zapisy@szkolamaranatha.pl

Podpisany oryginał formularza oraz pozostałe dokumenty prosimy o dostarczenie osobiście lub pocztą w formie papierowej.
Prosimy o dołączenie skanu pierwszej strony świadectwa ukończenia ostatniej klasy (nie dotyczy klasy 1).

h

Formularz

i

Dokumenty

Jesteśmy otwarci także na edukację dzieci z orzeczeniami.

Wszelkie pytania i kwestie związane z formalnościami prosimy kierować do sekretariatu:

tel. +48 533 115 392
e-mail: sekretariat@szkolamaranatha.pl

Zapraszamy!